ВРАТИТИ ОТЕТО САДАШЊИМ И БУДУЋИМ ПЕНЗИОНЕРИМА

Kontaktirajte pokretača peticije

Pišite predsedniku

2019-11-18 21:52:13

конкурс_12.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolji radovi koje odabere  komisija 29.11.2019. godine će biti dostavljeni medijima i promovisani!


Јован Тамбурић, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије

Manifestacija penzionera "Opasulji se i naljuti"

2019-11-18 21:45:41

Poštovani saborci,

29.11.2010. godine od 13 sati na Platou studentskog trga u Beogradu organizujemo druženje sadašnjih i budućih penzionera sa javnim ličnostima uz vojnički pasulj, muziku i izložbu transparenata sa protesta penzionera i ljutu papriku. Ako bude pisama predsedniku komisija će izabrati najbolja. Ima li razloga da se naljutimo. Dobro došli.   Na dan države u kojoj smo rođeni, školovali se i postali ljudi da se podsetimo šta smo imali, šta su nam oteli i šta nam je još ostalo. Treba li još uvek da se stidimo što smo živeli u neko bolje vreme... Dobro došli!

 

 


Јован Тамбурић, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије

Saopštenje autora peticije broj 2

2019-10-25 21:52:33

Шта хоћемо са народном иницијативом

Пензијски систем Србије обухвата око 1 715 000 пензионера, око 2 160 000 стално запослених и око 650 000 повремено запослених. Његов буџет је око 6 млд. евра и због тога су два питања његовог рада важна: управљање и финансирање Фондом ПиО. До измена Закона ПиО у децембру 2014 године Фондом су управљали равноправно заступљени представници његових корисника-пензионера, осигураника – запослених, послодаваца и државе, када је број чланова УО смањен са 21 на 7 од којих су 4 представници државе. Променама састава Управног одбора Фонда прекинуте су активности на спровођењу његове реформе коју је започео 2012. године Управни одбор који је замењен 2014. године. Фонд се финансира од уплата доприноса ПиО од стране запослених и послодаваца у име запослених, дотација државе и прихода од имовине Фонда. У периоду управљања Фондом од стране већинских представника Владе Србије усвојено је неколико противуставних закона и измена Закона ПиО којима се достигнута права пензионера не гарантују и ускраћују. у новембру 2014. године пензије које су веће од 25 ооо динара су умањене, од 2012. године нису усклађиване са растом инфлације и БДП, уведено је трајно смањење пензија превременим старосним пензионерима са 40 година стажа, пензионерима се пред изборе додељује новчана помоћ, делу пензионера се исплаћује увећање уз пензију које није резултат уплата доприноса у радном веку, дата је сагласност за приватизацију једног броја бања које су власништво Фонда.
Покретањем Народне иницијтиве за усвајање измена и допуна Закона о ПиО желимо да извршимо притисак на актуелну власт, да оабвежемо будућу власт и да отворимо јавну расправу о реформи Фонда која неће као до сада бити стално смањивање права будућих пензионера него да:

a. Фондом ПиО већински управљају представници корисника- пензионера и осигураника -запослених а стечена права пензионера буду гарантована. Народна скупштина да даје сагласност на планове, извештаје и именује чланове Управног и Надзорног одбора.
b. Одредбе о трајном смањењу пензија корисницима који одлазе у превремену старосну пензију буду измењене тако да им се умањење укине по стицању година живота за старосну пензију.
c. Буде извршен повраћај неисплаћених делова пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија са законском каматом свим оштећеним пензионерима и наследницима оштећених пензионера који су преминули. Војне пензије да се ускладе од 1.1.2008. године за 4,21% по основу стеченог права у 2007. години.
d. Се изврши усклађивање свих пензија са инфлацијом и растом БДП од 2012. године. Ванредно усклађивање за најмање 10%.
e. Буде враћено редовно усклађивање пензија на основу раста инфлације и раста плата а члан 207а. став 2. Закона о ПиО којим је уведено увећање уз пензију само делу пензионера, буде брисан. Социјалну помоћ која као допуну до износа просечне пензије да се исплаћује из буџета која ставка би посебно била приказивана у буџети РС. Усклађивање пензија да буде минимално са растом инфлације, два пута годишње.
f. Буде враћена имовина Фонда отуђена у приватзацији и обезбеђена финансијска одрживост Фонда са додатним изворима прихода од такси на руде, изворе воде и лековите воде и пољопривредно земљиште и власничких удела у ЈП и предузећима која су приватизована.
g. Се од стране Фонда, успостави контрола уплата доприноса ПиО и предвиде санкције због неизвршавања те законске обавезе.
Позивамо вас да учествујете у прикупљању потписа подршке Народној иницијативи од стране грађана са бирачким правом. Да формирамо самостално или заједничке одборе за прикупљање потписа у свим градовима и местима Србије са представницима УГС Независност, Војног синдиката Србије,, УГС Слога, Синдикатом пензионера независност, Форумом пензионера ДС, покретом не Давимо Београд, АВВС и другим удружењима. Ко год нас подржава добро је дошао! Можете нам помоћи ако будете у одбору за прикупљање потписа у периоду од 7 дана који буду одређени или да укључите удруженје у којем сте активни или да доветете пријатеље да потпису на одређену адресу која ће накнадно да буде одређена.
Ако сте вољни да будете у одбор за прикупљање потписа јавите се маилом на uspvlas.beograd@gmail.com са подацима Име, презиме, адреса и број ЛК.
Време и тачна места прикупљања потписа подршке ће бити правовремено објављени!

У претходном саопштењу имате податке за уплату партиципције која нам је потребна за покривање неопходних трошкова.
Пријатељи, нико то уместо нас неће урадити морамо сами!


Јован Тамбурић, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије

Saopštenje autora peticije broj 1

2019-10-03 20:47:02

Poštovani saborci,

Internet peticiju smo pokrenuli sa ciljem da dođemo do podataka za komunikaciju sa vama koji je podržavate. Molimo vas da se ukljucite u njenu organizaciju i sprovođenje.

 U okviru sprovođenja Narodne inicijative organizovaćemo i sprovesti sledeće aktivnosti:

1.       Izraditi predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakon o PiO,

2.       Vise konferencija za medije na kojoj ćemo najaviti i govoriti o toku narodne inicijative,

3.       Perfomans pred Narodnom skupštinom Republike Srbije na dan predaje Predloga Zakona na pisarnici skupštine,

4.       Medijsku kampanju o narodnoj inicijativu u kojoj ćemo u medijima i na javnim tribinama govoriti o Narodnoj inicijtivi,

5.       Imenovati odbore za prikupljanje potpisa podrške u sindikatima i udruženjima penzionera, sindikatima zaposlenih, pokretima koji nas podržavaju i u svim gradovima u kojima bude dobrovoljaca da budu u odborima,

6.       Formirati tim za prikupljanje potpisa u svakom gradu u koji ce uci predstavnici svih organizacija i pojedinaca u tom gradu koji ucestvuju i podržavaju.

7.        U saradnji sa organizatorima protesta 1 od 5 mliona u vasem gradu ćemo prisutne upoznati sa inicijativom i pozvati ih da prikupe odredjen broj potpisa i donesu na određenu adresu u gradu ili organizatorima protesta.

8.       Dostaviti primerak predloga Zakona, Izvod iz Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, formular prijave Stanici policije  za prikupljanje potpisa, uputstvo za rad odbora i formular za potpise svim odborima za prikupljanje potpisa.

9.       Ucestvovati na tribinama o narodnoj inicijativi u svakom gradu u koji budemo pozvani,

10.   Prikupiti i srediti obrasce sa potpisima podrške narodnoj inicijtivi,

11.   Protest penzionera na dan predaje potpisa podrške Narodnoj inicijativi i

12.   Vršiti koordinaciju i informisanje ucesnika narodne inicijative o njenom toku.  

 Potpisi se zvanicno prikupljaju samo u roku od 7 dana koji ćemo naknadno odrediti i prijaviti nadležnoj stanici policije u gradu-mestu prikupljanja potpisa. Zbog svega  se moramo dobro organizovati. Potpise cemo prikupljati nacelno u prvoj polovini novembra.

Narodnu inicijativu organizuje Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije  organizuje i ucestvuje Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije a zvanicno su nam se pridruzili: Sindikat penzionera Nezavisnost, Udruženje penzionera Stari grad, Forum penzionera DS, Asocijacija vojnih veterana Srbije, Vojni sindikat Srbije, Udruženi granski sindikat Sloga, Pokret Ne davimo Beograd. O inicijativi  su upoznati i pozvani da se pridruže Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Savez penzionera Srbije, Udruženje sindikata penzionera Srbije, Udruženje vojnih penzionera od kojih cekamo formalnu odluku o odnosu prema inicijativi. Deo njih zbog veze sa vlascu nece biti sa nama.

Od vas očekujemo da se organizujete u vasem udruženju, pokretu, mestu ili gradu i da nam dostavite podatke za imenovanje tri člana odbora: Ime i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte.

Nas ne finansira država niti medjunarodne organizacije pa ukoliko možete podržite nas svojom participacijom u iznosu od 300-500 dinara za neophodne i minimalne troškove   na ŽR: 105-3275-98, svrhа: Participacija troškova narodne inicijative i protesta penzionera( kopiranja, mediaja centar, transparenti,  gorivo, ozvučenje na protestu) Primalac USPVLS, Dečanska 14, Beograd, Poziv na broj: 7 prvih cifara JMBG. Izveštaje o uplatama i utrošku ćemo objavljivati na FB stranicama Penzioneri Srbije, USPVLS i Vojni penzioneri Srbije.  

Hvala svima koji su nas do sada podržali. Samo zajedno možemo  pobediti!

S poštovanjem

Партиципација_uplatnica.rs-105-3275-98_.png


Јован Тамбурић, Удружење синдиката пензионисаних војних лица СрбијеPodijelite ovu peticiju

Help this petition to reach more signatures.
Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook