Ukidanje plaćanja komunalnih računa na području Brčko Distrikta do daljnjeg!

Kontaktirajte pokretača peticije

Dijelite na svojim profilima!

2020-03-25 12:04:53

Share i potpis! 


Elvedin PezerovićPodijelite ovu peticiju

Help this petition to reach more signatures.
Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook