Deklaracija o zaštiti digniteta diploma zagrebačkog sveučilišta

Deklaracija o zaštiti digniteta diploma zagrebačkog sveučilišta

Mi, niže-potpisani završeni studenti zagrebačkog sveučilišta, koji smo diplome stekli prije 2019. godine s nevjericom pratimo urušavanje akademskih vrijednosti na Sveučilištu u Zagrebu.
Naše, nekada najbolje hrvatsko sveučilište, Sveučilište u Zagrebu, konstantno pada na rang listama svjetskih sveučilišta.
Umjesto pristupanja mreži europskih sveučilišta Sveučilište u Zagrebu danas pristupa balkanskim asocijacijama.
Svjedoci smo degradacije institucije počasnog doktorata koji se dodjeljuju iz nejasnih motiva i upitnih kriterija.
Želimo zaštiti dignitet diploma koje smo stekli u vrijeme kada je diploma zagrebačkog sveučilišta imala kredibilitet i isticala se kvalitetom.
Takve diplome želimo i za našu djecu!
Stoga upozoravamo odgovorne osobe kako odluke koje donose imaju dugoročne posljedice i pozivamo „tihu većinu“ da iskoriste akademske mehanizme kako bi spriječili daljnje urušavanje našeg sveučilišta.


Nositelji diploma zagrebačkog sveučilišta

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Marko Pavić da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook