Evandjeoska Crkva Emanuel Da nam oslobode prostoriju zgradi „Belo jagnje“ u Gornjoj Carsiji ili Romski Kulturni Centar koji je poceo da se izgradi

Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...




Facebook