Financiranje političara i političkih stranaka u Republici Hrvatskoj

Poštovani, kako je politika po svom izvornom tumačenju borba za opće dobro, smatramo da bi obavljanje političke dužnosti i djelovanje političkih stranaka trebala biti čast i privilegija. Iz tog razloga , samim političarima i strankama bi to trebalo biti nit vodilja u njihovu djelovanju. Ovom peticijom, a uvažavajući katastrofalnu financijsku situaciju u Republici Hrvatskoj, tražimo da vlada Republike Hrvatske donese zakon, o financiranju političkih djelatnika i političkih stranaka putem stranačkih članarina i dobrovoljnih donacija pojedinaca, koji će  na ovakav način imati direktnu mogućnost odlučivanja, kojim politikama i političarima žele omogućiti financijsku potporu. Takav zakon bi omogućio veliki iskorak u razvoju demoracije u Republici Hrvatskoj. Unaprjed zahvalni na vašoj podršci!  


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook