UKIDANJE FEDERACIJE BIH


Gost

/ #25

2014-02-10 13:41

ukinuti federaciju, aktivirati Herceg Bosnu i formirati vlast na demokratskim prioncipima. na nivou države sudjelovati paritetno kaso ostala dva naroda.

Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook