Izmjena pravila o prijenosu predmeta na više godine studija

Drage kolegice i kolege,

vjerojatno ste svi već upoznati s izmjenom pravilnika studiranja, koji je primijenjen ove godine, a koji glasi: “Pojedini predmet može se upisati najviše dva puta, odnosno jedna godina studija može se ponavljati najviše jednom, nakon čega student gubi status studenta“ (Uvjeti upisa u više godine studija na preddiplomskim i diplomskim studijima, akademska godina 2017./2018., točka 8.). Te, „status studenta prestaje ako student ne položi ponovno upisani predmet“ (točka 9.c).

  Donošenjem ove izmjene, veliki broj studenata Agronomskog fakulteta je doveden u nezavidan položaj gubljenja prava studiranja. Članak 71., točka 4, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, navodi: “Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, gubi pravo studiranja na tom studiju.” Iz Statuta je jasno naglašeno da pravo trećeg upisa predmeta nije moguće. Ali se nigdje ne navodi da izlazak na ispite mora biti u tekućoj akademskoj godini, te da se u slučaju ne prijavljivanja tih ispitnih rokova oni računaju kao pad, čime je student prisiljen na ponovni upis predmeta iako ispitu nije pristupio.

  Bolonjski proces već dovoljno ograničava studente i tako što je propisano vrijeme trajanja studija najviše dvostruko dulje od propisanog trajanja studija (Članak 54. (1 v ), Statut Sveučilišta u Zagrebu), te se status redovnog studenta gubi kada se u dvije uzastopne godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova (Članak 60., točka 4.), kao i u slučaju već navedenog ne polaganja 8 izlazaka na ispit.

  Pokrenuli smo ovu peticiju iz razloga što smatramo da navedena odluka narušava pravo studenta da 8 puta izađe na ispit, te da je  poništavanje rokova za izlazak na ispit kod upisa slijedeće akademske godine, u slučaju da nije došlo do pada na roku pred ispitnim povjerenstvom, protivno Statutu Sveučilišta u Zagrebu. 

 Smatramo da je ovo pitanje koje se tiče svih studenata Agronomskog fakulteta, ne samo onih kojima prijeti gubitak prava studiranja, jer se odnosi na pravo studenta da izađe na rokove koji su mu zakonski dozvoljeni. Ne tražimo pravo trećeg upisa predmeta, koji i nije moguć, nego pravo da se na slijedeću godinu prebace oni predmeti s onolikim brojem mogućih preostalih izlazaka na koje nismo iskoristili svoje puno pravo od 4, tj. 8 izlazaka, kako je zakonski određeno Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

  Vjerujemo da fakultet može pronaći neko kompromisno rješenje koje će ići u korist studenata kao i fakulteta, a da se istovremeno studentima osigura izlazak na ispit, koji je propisan Statutom Sveučilišta  u Zagrebu te Statutom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook