Molba za produljenje roka završetka predbolonjskog studija

Predbolonjski (stari) studenti
Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu

 

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Cvite Fiskovića 5
21000 Split

 

Predmet: Molba za produljenje roka završetka studija po predbolonjskom („starom“) planu i  programu do 30. rujna 2015. godine.

 

Poštovani,

Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sukladno članku 116. stavku 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) prepustilo određivanje roka za dovršetak studija po predbolonjskom programu visokim učilištima;

A obzirom na činjenicu da se jedan dobar dio aktivnih studenata potrudio u prethodnom periodu i položio znatan broj ispita te time došao u situaciju da im je preostao manji broj ispita;

Ovim putem tražimo od Vas da uvažite našu molbu, te istu stavite na točku dnevnog reda sljedeće sjednice Fakultetskog vijeća.

U razdoblju od 24. do 28. veljače 2015. godine, prikupljali smo potpise tj. Peticiju za produljenje roka dovršetka studija po predbolonjskom, odnosno starom planu i programu do 30. rujna 2015. godine. Istu je potpisalo oko stotinu studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. (peticija u prilogu)

Predlažemo Fakultetskom vijeću da, sukladno navedenim člancima i primjerima ostalih fakulteta u zemlji, a posebice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu donese odluku kojom se rok za završetak studija po predbolonjskom („starom“) planu i programu dodiplomskih studija produljuje do 30. rujna 2015. godine. (odluke u prilogu)

 

U Splitu 28.02.2015.

 

Prilozi:

         Peticija za produljenje roka završetka studija po predbolonjskom („starom“) planu i  programu. do 30. rujna 2015.

         Preslika Odluke Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 24. lipnja 2014. godine, ur. broj: 251-56-01/14-220/24-6-15  (stručni studij)

         Preslika Odluke Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 24. lipnja 2014. godine, ur. broj: 251-56-01/14-220/24-6-16  (sveučilišni studij)

         Preslika Odluke fakulteta Građevinarstva Arhitekture i Geodezije Sveučilišta u Splitu od 19. srpnja 2014. godine, Ur.broj: 2181-208-01-10-0003 (526)

         Preslika Odluke Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 09. srpnja 2014. godine, ur. broj: 251-64-03-14-3

         Preslika Odluke Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 09. rujna 2014. godine, ur. broj: 990./2014

         Preslika Odluke Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 11. srpnja 2014. godine, ur. broj: 251-58-10205-14-2

 

S poštovanjem,

Predbolonjski (stari) studenti
Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Doris Goić to hand over my signature to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.
Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook