PETICIJA PROTIV SUSTAVNOG I NEPOVRATNOG UNIŠTENJA POLUOTOKA OSEJAVA I ZA TRAJNU ZAKONSKU ZAŠTITU POLUOTOKA OSEJAVA I SV. PETAR

Građanska inicijativa SOS OSEJAVA poziva građane Makarske da izraze svoje protivljenje trajnom i bespovratnom uništenju poluotoka Osejava te da podrže pokretanje inicijative za zakonsku zaštitu poluotoka Osejava i Sv. Petar.

Od makarskog gradonačelnika i Gradskog vijeća tražimo stavljanje izvan snage:

  • Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sportsko-rekreativne zone Platno“ i s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Makarske, usvojene na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. 12. 2017. godine (Glasnik Grada Makarske br. 25/17);
  • Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreativne zone Platno - UPU-a PLATNO, usvojene na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. 12. 2011. godine (Glasnik Grada Makarske br. 16/11).

Također tražimo trajnu zakonsku zaštitu cijelog poluotoka Osejava i poluotoka Sv. Petar u kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA, s jasno naznačenom zabranom bilo kakve izgradnje te da Gradska uprava i Gradsko vijeće službeno pokrenu i provedu propisanu proceduru njihove zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18). Ovaj prijedlog zaštite mora biti unesen u svu važeću prostorno-plansku dokumentaciju Grada Makarske.

Poluotok Osejava i Sv. Petar područja su velike krajobrazne vrijednosti, bioraznolikosti i georaznolikosti te predstavljaju neponovljivo prirodno, biološko, kulturno-povijesno, tradicijsko i turističko bogatstvo. Navedene lokacije vrijedno su životno okruženje i nasljeđe koje se, kao zajedničko i javno dobro, treba prestati uzurpirati! Uzurpacija javnog dobra je nepravda koja se nanosi sadašnjim i budućim generacijama i treba ju zaustaviti, a Osejavu i Sv. Petar sačuvati onakvima kakvi jesu za pokoljenja koja dolaze.

Zbog kvalitete života u našem gradu te budućnosti nas i naših potomaka nećemo dopustiti da pojedinci, odlučujući u naše ime, trajno i zauvijek promijene identitet Makarske i izgled poluotoka Osejave i Sv. Petar!

Građanska inicijativa SOS OSEJAVA je nepolitična i neprofitna skupina građana Makarske kojoj je jedini interes očuvanje naše sveukupne baštine.

GRAĐANSKA INICIJATIVA SOS OSEJAVA

Facebook