Ostvarenje prava na prilagodbu građevina osobama s invaliditetom

Ovom peticijom od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH zahtijevamo ostvarenje prava na razumnu prilagodbu građevina osobama s invaliditetom kao dio prava na pristupačnost.

Prvo, iz odredbe koja Republiku Hrvatsku definira kao socijalnu državu, jer jedno od relevantnih obilježja socijalne države jest i jednakost sviju građana te državu ravnopravnih državljana. Potom, drugo, iz nekoliko ustavnih vrednota kao smjernica za tumačenje Ustava, vrednota jednakosti, socijalne pravde, poštivanja prava čovjeka i slobode koja, dakako, uključuje i slobodu kretanja. Treće, iz ustavne odredbe koja propisuje zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi i jednakost sviju pred zakonima : Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14).

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom s fakultativnim protokolom (NN, Međunarodni ugovori, broj 6/07, 3/08 i 5/08), odnosno KOPSI,  koju je RH potpisala i ratificirala sadrži definiciju razumne prilagodbe na način da je definirano da ista znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja koja ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima.

Iz navedenoga, potpisnici priložene peticije zahtijevaju izradu dizala za redovnog studenta druge godine Antonia Rendulića, na području Umjetničke akademije u Osijeku, Ul. kralja Petra Svačića, 31000, Osijek.

U kontekstu je Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12) kapitalna zakonska odredba kojom se zabranjuje diskriminacija u svim njenim pojavnim oblicima, a uz istu, kao veoma važnu ukoliko dođe do antidiskriminacijske parnice o pravu na  pristupačnost i pravu na razumnu prilagodbu izlučujemo procesnu zakonsku odredbu koja normira pravila o teretu dokazivanja na način da ako stranka u sudskom ili drugom postupku tvrdi da je povrijeđeno njezino pravo na jednako postupanje prema odredbama ZSD-a ista je dužna samo učiniti vjerojatnim, ne i dokazati, da je došlo do diskriminacije, u kojem slučaju teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije leži na protivnoj stranci.

ZoD zaprijećuje visoke novčane kazne za razne participante u pojedinim fazama gradnje ukoliko građevina ne ispunjava temeljne zahtjeve od kojih je, kako rekosmo, jedan i pristupačnost tijekom uporabe osobams s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Zakon o gradnji (NN 153/13)

Potpišite ovu peticiju


ILI

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena na našoj stranici. Međutim, pokretač peticije vidjet će sve informacije koje pružite u ovom obrascu.

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.
Facebook