Peticija doktora medicine da se jasno i nedvojbeno odredi trošak specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Temeljem odredbe iz članka 46. Ustava Republike Hrvatske doktori medicine Republike Hrvatske pokreću ovu

                                                     P E T I C I J U 

potaknuti Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda broj U-II-187/2015, od 11. srpnja 2017. godine (NN 89/2017) i vodeći se iz navedenih akata proizašlom narušenom pravnom sigurnosti, kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, u odnosu na liječnike medicine u Republici Hrvatskoj ovom peticijom predlažemo nadležnom Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske da se u izradi novog Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti  ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti te izradi novog Nacrta Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ili izmjenama i dopunama postojećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine te Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine jasno i nedvojbeno odredi trošak specijalizacije koji bi obuhvaćao slijedeće:

- troškove glavnog mentora;

- troškove mentora i komentora;

- trošak poslijediplomskog specijalističkog studija;

- trošak završnog i specijalističkog ispita;

- trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine;

- trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. kao realne troškove specijalističkog usavršavanja.

 

Pozivamo sve doktore medicine u Republici Hrvatskoj da vlastoručnim potpisom ove peticije podrže sve kolegice i kolege koji su na specijalističkom usavršavanju ili planiraju započeti isto. Osim navedenoga, ovim putem predlažemo Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske da nam sukladno odredbi iz članka 46. Ustava Republike Hrvatske odgovore na podneseni prijedlog iz ove peticije.


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook