Peticija za osiguranje elementarnih zivotnih uvjeta u Zupanji

Temeljem članka 38. Ustava Republike Hrvatske

koji svim građanima RH jamči slobodu mišljenja i izražavanja misli,

članka 46. Ustava Republike Hrvatske

koji uređuje da svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim

i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor,

temeljem članka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu

kojim su Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa:

– osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

– osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

– osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

Temeljem Rezolucije 64/292 Opće skupštine Ujedinjenih naroda

kojom se priznaje ljudsko pravo na vodu i kanalizaciju kao ključnih čimbenika za ostvarivanje svih ljudskih prava,

građani grada Županje, ulice Topolovac, ovom peticijom od Grada Županja traže jednaka prava kao i svi ostali građani grada Županja, odnosno opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje puta i ostale komunalne djelatnosti predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ostalim zakonima.

PETICIJA

za osiguravanje elementarnih životnih i higijenskih uvjeta građanima Županje

u  ulici Topolovac, te svim ostalim ulicama u Županji u kojima još uvijek nema opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda, asfalta, te svih ostalih elemenata iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Marko Galović to hand over my signature to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.

Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook