Ostavka M. Piplice kao predstavnika Hrvata na sve dužnosti

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, a sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada RH osnovala je Savjet Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sukladno tom Zakonu, Hrvati kao iseljenici u Austriji imaju jednog svog predstavnika odnosno člana Savjeta kao legitimnog predstavnika, zastupnika austrijskih Hrvata.

Tu je časnu dužnost u mandatu od 2013. do 2017. obavljao gospodin Miroslav Piplica.

S obzirom da je 6. lipnja 2017. članovima Savjeta istekao mandat, na prijedlog hrvatskih zajednica, članove Savjeta Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet Vlade predlažu iz redova najznačajnih i najbrojnih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom.

Slijedom navedenog, dolje navedeni organizatori ove peticije kao predstavnici udruga i pojedinci drže kako gospodin Miroslav Piplica ne zadovoljava uvjete iz navedenog natječaja s obzirom kako isti nije mnogobrojnim hrvatskim zajednica u Austriji predočio rad minulog mandata te da mu se na teret, poglavito kao predsjedniku Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport stavljaju mnogobrojne inkriminalne radnje, netransparentno vođenje financija i drugih poslova Zajednice, poljuljani ugled u društvu i sl.

Organizatori peticije:


KUD Rubina (predstavnici: Ivo Jarić i Dragan Kovačević)
Udruga hrvatskih poslodavaca (predstavnici: Franjo Blažević, Niko Ilić, Mladen Zorić)

Slobodanka Zorić,
Valentina Ilić.
Marinko Banović,
Drago Pranjić,
Niko Vrcić,
Zoran Lucić,
Stjepan Pranjić,
Jelica Blažević


Udruge i pojedinci    Kontaktirajte autora peticije


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook