Naplata HAC, cijena i kvaliteta u turizmu i ljudska prava

Poštovani,

Obzirom da u zadnje vrijeme ima jako puno tema koje nas muče ovim putem želim prikupiti potpise, te saznati postoji li interes za navedene teme. Dakle, vašim potpisom iskazujete interes za 4 navedene teme koje su vezane za sve građane RH i nisu političkog karaktera već gospodarsko-ekonomskog. 

Teme:

1. Da li ste za uvođenje naplate cestarina putem vinjeta? DA ili NE

2. Da li ste za uođenje naplate cestarina putem GPS, po prijeđenom kilometru? Da ili NE

3. Da li ste da se u formiranje cijena u trurističkim objektima uvede fomiranje cijena po izdanim zvjezdicama kvalitete, a ne po potražnji? DA ili NE

4. Da li ste za to da se u Ustav RH unese odredba da se za referendum ne smije skupljati potpisi koji na bilo koji način ugrožavaju ljudska prava ili prava djeteta ili prava iz Ženevske konvencije, te sva ostala prav azagarantirana Zakonima u Ustavom RH?  

 

Ukoliko ova peticija skupi više od 5000 potpisa, tada će se za svako pitanje posebno postaviti peticija, te nakon takvog prikupljanja ukolo se prikupi više od 5000 potpisa, krenuti u realizaciju Referendumskih pitanja za svaku temu pojedinačno, te pravno pitanja doraditi kako bi bilu u skladu s Zakonima i Ustavom RH.

Autor: Nenad Komušar

Potpišite ovu peticiju


ILI

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena na našoj stranici. Međutim, pokretač peticije vidjet će sve informacije koje pružite u ovom obrascu.

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.
Facebook