Prijevoz djece za područja OŠ Žakanje - Kamanje, OŠ "Slava Raškaj" Ozalj

Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od tri kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara. S obzirom da većina djece koja pohađaju nastavu u OŠ Žakanje i PŠ Kamanje  imaju udaljenost do škole manju od tri odnosno pet kilometara i putuju iz naselja bez javnog prijevoza te moraju koristiti prometnice bez nogostupa, prijevoz se zbog sigurnosti učenika osigurava na teret Općina Žakanje, Kamanje te Grada Ozlja.

U prošloj školskoj godini, od prvoga nastavnog dana sve je idealno funkcioniralo; djeca su putovala svakodnevno po unaprijed utvrđenom voznom redu kojeg su se vozači pridržavali, pazilo se na sigurnost djece na način da se autobus/kombi zaustavljao na ogibalištu, Općine nisu imale problema oko dogovora sa prijevoznikom oko dodatnih relacija kako bi se svakom djetetu osiguralo što manje pješačenja do stanice….

Na početku ove školske godine, već prvi dan, nastao je kaos, a koji se ponavlja svakodnevno. Prijevoznik se ne pridržava voznog reda, vrijeđa djecu putnike, naziva ih pogrdnim imenima, djeca izlaze iz autobusa na prometnici umjesto na ogibalištu, voze se relacijama koje uopće nisu u smjeru njihovog prebivališta, voze se sa otvorenim vratima autobusa, vozač NE POKUPI dijete ispred škole (odnosno zaboravi ga!!), ukinute su dodatne relacije koje su u prošloj godini financirale općine i koje prijevoznik NE ŽELI (ili nema kapaciteta!) ponovno uvesti, a bilo je čak i situacija da su djeca čekala autobus, a on nije došao. Djeca osjećaju strah te se svakodnevno žale roditeljima i učiteljima.

Na žalost, prijevoznik se ogluši na svako upozorenje, bilo od strane roditelja ili od strane učitelja, čak si dozvoljava i dobacivati neprimjerene komentare. Bilo kakva komunikacija sa prijevoznikom, bilo od strane roditelja, učitelja, načelnika Općina… je nemoguća jer se isti ponaša svojevoljno te ne želi saslušati koje su stvarne potrebe na „terenu“. Da li je normalno da nam djecu vozi osoba koja ima sedamdeset i „kusura“ godina? Da ta ista osoba stvara stres kod djece, da djeca radi takve osobe ujutro ne žele autobusom u školu? Da se učiteljice svakodnevno prekriže kad pošalju djecu na autobus, bojeći se za njihovu sigurnost?

S obzirom na situaciju, bilo bi u redu od nadležnih osoba u Karlovačkoj županiji, kao naručitelja u postupku javne nabave, da roditeljima djece putnika „prezentira“ dokumentaciju iz javne nabave, odnosno potvrde da su kod prijevoznika učinjene provjere po ESPD obrascu i to: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C, Tehnička i stručna sposobnost, točka 6.    

Zašto? Gledajući situaciju svakodnevno na terenu, očito je da prijevoznik koji je odabran da prevozi NAŠU djecu nema dovoljno niti prijevoznih sredstava, niti vozača što dovodi do toga da:

-      U odnosu na prošlu godinu, većina djece ranije kreće od kuća i ranije dolaze u školu (jer prijevoznik mora dva puta prelaziti istu relaciju s obzirom da nema adekvatno vozilo da odjednom pokupi svu djecu), što povlači i dodatnu organizaciju djelatnika škole radi nadzora djece u školi,

-      U odnosu na prošlu godinu, određeni broj djece ostao je bez prijevoza jer prijevoznik ne želi voziti dodatne relacije u dogovoru sa načelnicima Općina, odnosno prijevoznik NEMA kapaciteta da osigura taj prijevoz.

A prijevoz djece koja nemaju pravo na isti (znači ona djeca koja imaju manje od tri odnosno pet kilometara do škole - oni koji „imaju sreće“ pa su „obuhvaćeni“ prijevozom), čiji prijevoz financiraju Općine, želi naplatiti 65% više u odnosu na iznos koji se plaćao prošle godine.

Kriterij za odabir prijevoznika u postupku javne nabave, osim cijene, bio je i  organizacija izvršavanja predmet nabave za što je odabrani prijevoznik dobio „vrlo dobru ocjenu“, a što znači: „Ponuditelj je jasno i detaljno predstavio plan rada, resurse i organizaciju rada za pružanje usluge te je precizno obrazložio kako isti doprinose uspješnom ostvarenju postavljenih ciljeva. Predložena organizacija rada je u potpunosti povezana i usklađena s drugim dijelovima ponude i zahtjevima Naručitelja sukladno Dokumentaciji o nabavi. Logistička podrška detaljno je i jasno elaborirana i povezana s kompleksnošću predmeta nabave.“ Da li je tako i u praksi? Da li netko provjerava kvalitetu i odredbe izvršavanja ugovora? Jer, ako se pita nas, roditelje čiju djecu odabrani prijevoznik vozi, PREKRŠIO JE MNOGE STAVKE UGOVORA. Apeliramo na Karlovačku županiju, kao odgovornu osobu, da preispita situaciju, da posluša ravnateljicu, načelnike, roditelje…. sve nas koji ukazujemo na to da nam se standard prijevoza djece, u odnosu na prošlu godinu, srozao, ne za jednu, nego za barem dvije stepenice.    

Pitamo Vas; da li je cijena prijevoza (90%) DJECE baš toliko bitnija nego kvaliteta i sigurnost (10%) prijevoza DJECE kako su bili kriteriji u javnoj nabavi???? Ili da odgovor tražimo kod Pravobraniteljice za djecu?

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Nezadovoljni to hand over my signature to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.

Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook