PROTIV IZGRADNJE KOMPOSTANE

JESTE LI PROTIV IZGRADNJE KOMPOSTANE I POPRATNIH SADRŽAJA U GORIČANU OZNAČENE U DETALJNOM PLANU UREĐENJA POLJOPRIVREDNO-GOSPODARSKE ZONE ISTOČNO OD GORIČANA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI KOMUNALNO SERVISNIH DJELATNOSTI (OZNAKA K3) OPĆINE GORIČAN?


ORGANIZACIJSKI ODBOR INICIJATIVE "ZA ČISTI GORIČAN"    Kontaktirajte pokretača peticije
Facebook