TRAŽIMO PRILAGOĐAVANJE ŠKOLSKIH RASPOREDA, ZBRINJAVANJE UČENIKA I UČENICA KOJI_E NE POHAĐAJU VJERONAUK I ALTERNATIVNI IZBORNI PREDMET VJERONAUKU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Komentari

#5201

svi trebsju imati pravo izbora.

Ivan Koljanin (Split, 2020-10-01)

#5212

sam rodila curicu pred 3 mjeseca i ne želim da ovaj problem bude aktualan kad dođe vrijeme da ona ide u skolu.

Nina Vrus (Zagreb, 2020-10-06)

#5221

Potpisujem jer i ja sama nisam pohađala vjeronauk i često nisam znala kako potrošiti to vrijeme dok je većina razreda bila na satu. Pronalazak i uvođenje alternativnog predmeta vjeronauku za djecu koja ne pohađaju vjeronauk u osnovnoj bilo je već odavno potrebno. Bilo za niže, bilo za više razrede.

Elen Zukon Kolić (Pula, 2020-10-11)

#5223

Naporni su da tim silovanjem...

Nikola Musulin (Rijeka, 2020-10-14)Facebook