STOP devastaciji prirodne i kulturne baštine otoka Silbe

PETICIJA

STOP devastaciji i degradaciji prirodne i kulturne baštine otoka Silbe

bespravnom gradnjom

 

Mi, dolje potpisani, putem ove peticije upućujemo apel nadležnim državnim i lokalnim institucijama da spriječe negativne posljedice za prirodnu i kulturnu baštinu Silbe uzrokovane bespravno izgrađenim putom u uvali Pocukmarak, kao i na reputaciju našeg otoka u turizmu – strateškoj privrednoj grani naših mještana. Budući da je povod ove bespravne gradnje izgradnja pristupnog puta do građevnih čestica na k.č. 2313 i k.č. 2314, smatramo da je pristupni put do navedenih čestica potrebno oformiti na način kojim se urbanistički uređuje prometna infrastruktura svih građevnih čestica na ovom području Silbe, a koja je i predviđena važećim Prostornim planom za otok Silbu.

Sukladno navedenom tražimo uklanjanje novog dužobalnog puta u uvali Pocukmarak i vraćanje obale u prvobitno stanje. Tražimo ujedno da se za predmetne katastarske čestice oformi ona javna prometna površina koja je predviđena važećim Prostornim planom za naselje Silba.

 

Zahtijeve potkrijepljujemo niže navedenim stavkama:

 

1. Važećim Prostornim planom za naselje Silba na ovoj trasi nije bila predviđena javna prometna površina, pa je za njenu izgradnju bilo potrebno izraditi glavni projekt i Urbanistički plan uređenja (UPU). UPU je bilo neophodno izraditi već i stoga što je ovim radovima nasipavana neposredna morska obala – pomorsko dobro. Ova projektna dokumentacija nije bila prethodno izrađena, kao što ni početak radova nije bio prijavljen nadležnim institucijama i inspekcijama.

 

2. Neovisno o navedenoj bespravnosti ovog zahvata u prostoru, sama izgradnja ne poštuje pravila struke. Oplata za betonski potporni zid postavljena je nemarno, što je rezultiralo nepotrebnom devastacijom obalnog stijenja. Potporni betonski zid tlocrtno tvori brojne kutove dok je tekstura njegove površine i time cjelokupan izgled prepušten slučaju što rezultira izrazito ružnim izgledom kako u detalju, tako i u djelovanju volumena.

 

3. Na trasi novoga puta nalazi se zaštićeno arheološko nalazište, manja nekropola iz 4. stoljeća. Radovi na izgradnji novoga puta nisu bili popraćeni arheološkim nadzorom čime se ugrozila zaštićena kulturna baština RH.

 

4. U podmorju uvale Pocukmarak na dubini od 2-3 m nalazi se potopljeni antički lukobran. Arheološkim istraživanjima provedenima od 2008. do 2013. godine u njegovoj su strukturi otkrivena 4 kasnoantička kamena sarkofaga. Nakon istraživanja sarkofazi su prezentirani na mjestu nalaska i tako stvoreni uvjeti za formiranje jedinstvenog podmorskog arheološkog lapidarija. Time je Silba zadobila vrhunski kulturno-turistički sadržaj u lijepom ambijentu koji se ovakvim grubim i nelegalnim zahvatom, bezosjećajnom tehnikom izgradnje te neprimjerenim materijalom bitno degradira.

 

5. Gradonačelnik Grada Zadra izdao je suglasnost za "uređenje postojeće šetnice – pješačke staze" pozivajući se na suglasnost Mjesnog odbora Silbe od 30. ožujka 2014. godine koja je, međutim data pod uvjetom "da se izgradnjom navedene šetnice ne narušava prirodni izgled obalnog pojasa zadržavajući postojeću prostornu vrijednost i obilježja sukladno propisima koji određuju uređenje i zaštitu zaštićenog obalnog područja mora". Izvođač i investitor ove uvjete Mjesnog odbora nije ispoštovao.

 

Otok Silba je nadaleko poznat upravo radi svoje velike bio-raznolikosti te bogate i vrijedne kulturne baštine. Ovakvom devastacijom i degradacijom kulturnog krajolika uništava se naslijeđe naših predaka, a našim potomcima zatire prepoznavanje vlastitog identiteta.

 

 

 


Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe    Kontaktirajte pokretača peticije
Facebook