Support for introduction of electronic voting for citizens of Republic of Croatia / Podrška uvođenju elektroničkog glasovanja za državljane Republike Hrvatske

Petition to EU commision, President of EU commission, European People's Party:

Electronic voting is a method for voting that ensures increased democratic standards in the election process. It is also very important for health risk control during epidemic because it enables voters to reduce risk connected with physical arrival on the voting place. It really helps our elders, handicapped and ill in excercising citizen right to vote. However, in Republic of Croatia, political elite has joined in benture for refusal of this good democratic practice and impeds actively by doing and pasivelly by ignoring all initiatives that would bring electronic voting to regular process. This attitude  endanger lives and health of citizens and endanger development of democracy in this young post-communistic country. Repressive and refusal behaviour regarding electronic voting of Croatian political elite that is currently in presidency of European Union in this way is additionally questionable because it might be interpretated as official standpoint of EU. 

Worried by authocratic tendencies in several EU countries, we inform you about the fact that political elite in Republic of Croatia actively and pasively impeds additional progress of democratic standards (in this case by impeding electronic voting) and we  kindly request support to placing this topic on EU Comission and European People's Party (EPP) meeting. 

 

Peticija EU Komisiji, Predsjednici EU Komisije, Europskoj Pučkoj Stranci (EPP):

Elektroničko glasovanje je metoda koja osigurava povećane demokratske standarde tijekom izbornog procesa. Također, elektroničko glasovanje donosi značajno smanjenje zdravstvenih rizika tijekom epidemija jer smanjuje rizik povezan sa osobnim dolaskom na mjesto glasovanja.  Elektroničko glasovanje pomaže starijima, invalidima, bolesnima u ostvarivanju njihovih zajamčenih građanskih prava. Nažalost u Republici Hrvatskoj politička elita se udružila u pothvatu za odbijanje ovakve dobre demokratske prakse te onemogućava aktivno svojim postupcima te pasivno svojim nečinjenjem i nereagiranjem na postojeće inicijative koje žele inicirati dogovor o uvođenju elektroničkog glasovanja. Takav pristup ugrožava živote i zdravlje građana te ugrožava razvoj demokracije u ovoj mladoj post-komunističkoj zemlji. Represivno i odbijajuće ponašanje prema elektroničkom glasovanju među hrvatskom političkom elitom koja trenutno predsjedava Europskom Unijom na taj način je dodatno upitna jer može biti interpretirana kao službeni stav EU.

Zabrinuti autokratskim tendencijama u nekoliko europskih zemalja, informiramo Vas o činjenici da politička elita u Republici Hrvatskoj aktivno i pasivno onemogućava dodatni razvoj demokratskih standarda (u ovom slučaju onemogućavanjem elektroničkog glasovanja) i ljubazno Vas molimo za podršku u smještanju te teme na sjednicu EU komisije i Europske pučke stranke.


Ivan Putak; Katakombe novog doba    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Ivan Putak; Katakombe novog doba da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook