svojin glason sa svakon spliskon beštijom - i mačkon i pason

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja donešenom odlukom Hrvatskog Sabora na sjednici 1. prosinca 2006. a napose članaka 50.,56., 57. i 58. pokrećemo ovu peticiju kojom kao građani grada Splita potvrđujemo naš zajednički interes artikuliran istoznačnicom: ljubav prema životinjama kućnim ljubimcima + ljubav prema ljudima i Gradu.

Svojin glason sa svakon spliskon beštijon - i mačkon i pason

Mi, ljubitelji pasa, životinja uopće, sluge Božje i njiove, vlasnici im i naredbodavci, udomitelji, stanodavci, mi splićani mistom boravka i prebivalištem oćemo da se oma nama uredi:

1. Grobje za kućne jubimce bilo Parkova i nasada bilo javno-privatno partnerstvo bilo ka bizmis i da je blizu ili u Gradu

2. aktom/uredbom regulira dostupnost javnih površina i objekata pasima (moj pas s menom, di ja tu i on – osim na mista di se prodaje spiza - ono ka u cilen svitu)

3. ka i naprid rečeno – uredbon oli akton da se uvede u Grad komunalno redarstvo samo za  one ča ne kupu za pasima (redari judi od 50ak godina šta su ostali bez posla a neće ih niko - saš imat škverana kolko oš - pa nek odaju u civilu po Gradu, slikavaju, pišu, rebnu one čiji pasi seru a oni oto ne kupu)

4. oni ča činu fintu da nas vozu di oćemo i kako oćemo (Promet, Jadrolinija i takvi ti) da pod mus moraju organizirat se i prilagodit se i  privozit pase (i kanarine, zlatne ribice, obotnice, morske pase i slonove, lavove i ovnove - za sva Božija stvorenja) u sredstvima javnog prijevoza odnosno posebno organizirane linije u određenu uru - daklen, oćemo prijevoz kućnih ljubimaca

5. utočište joli šta bi stari splićani rekli azil za napuštene i bidne beštije (ne samo higijenski servis kako je dosad bilo već ka i oni u Zagrebu pri ZOOu – Dubovec npr., a uvik smo bili boji od Zagreba pa ćemo i sada)

6. redarstvo za natučene i bidne beštije

7. i još ko se šta siti u međuvrimenu, poluvrimenu, prid kraj ove utakmice a da je u korist splitskihjudi i njiovih beštija pa ćemo nadopisat (makar se i ne računalo)

 

 
Facebook