svojin glason sa svakon spliskon beštijom - i mačkon i pason

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja donešenom odlukom Hrvatskog Sabora na sjednici 1. prosinca 2006. a napose članaka 50.,56., 57. i 58. pokrećemo ovu peticiju kojom kao građani grada Splita potvrđujemo naš zajednički interes artikuliran istoznačnicom: ljubav prema životinjama kućnim ljubimcima + ljubav prema ljudima i Gradu.

Svojin glason sa svakon spliskon beštijon - i mačkon i pason

Mi, ljubitelji pasa, životinja uopće, sluge Božje i njiove, vlasnici im i naredbodavci, udomitelji, stanodavci, mi splićani mistom boravka i prebivalištem oćemo da se oma nama uredi:

1. Grobje za kućne jubimce bilo Parkova i nasada bilo javno-privatno partnerstvo bilo ka bizmis i da je blizu ili u Gradu

2. aktom/uredbom regulira dostupnost javnih površina i objekata pasima (moj pas s menom, di ja tu i on – osim na mista di se prodaje spiza - ono ka u cilen svitu)

3. ka i naprid rečeno – uredbon oli akton da se uvede u Grad komunalno redarstvo samo za  one ča ne kupu za pasima (redari judi od 50ak godina šta su ostali bez posla a neće ih niko - saš imat škverana kolko oš - pa nek odaju u civilu po Gradu, slikavaju, pišu, rebnu one čiji pasi seru a oni oto ne kupu)

4. oni ča činu fintu da nas vozu di oćemo i kako oćemo (Promet, Jadrolinija i takvi ti) da pod mus moraju organizirat se i prilagodit se i  privozit pase (i kanarine, zlatne ribice, obotnice, morske pase i slonove, lavove i ovnove - za sva Božija stvorenja) u sredstvima javnog prijevoza odnosno posebno organizirane linije u određenu uru - daklen, oćemo prijevoz kućnih ljubimaca

5. utočište joli šta bi stari splićani rekli azil za napuštene i bidne beštije (ne samo higijenski servis kako je dosad bilo već ka i oni u Zagrebu pri ZOOu – Dubovec npr., a uvik smo bili boji od Zagreba pa ćemo i sada)

6. redarstvo za natučene i bidne beštije

7. i još ko se šta siti u međuvrimenu, poluvrimenu, prid kraj ove utakmice a da je u korist splitskihjudi i njiovih beštija pa ćemo nadopisat (makar se i ne računalo)

 

 


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook