Yoga nije sport!

Yoga u Hrvatskoj u posljednjih je desetak godina od razmjerno rijetke i nedovoljno poznate, orijentom obojane prakse koja se organizirano slijedi u tek nekolicini društava i zajednica, postala općim mjestom suvremene kulture življenja. Došla nam je i razvila se u cjelokupnoj raskoši svoje raznolikosti.

Broj polaznika različitih stilova yoge, učitelja i mjesta na kojima se nudi teško je i pobrojati. Brojnost i vidljivost yoge, koja nas sve veseli, otvorila je međutim nova pitanja na koja ranije nismo trebali davati odgovora. Prije svega, pitanje – što je yoga? Ne filozofijski ili religijski, već mnogo konkretnije – kako je klasificirati kao djelatnost u skladu s važećim propisima? Radi li se o sportu, duhovnosti, filozofiji, prevenciji, anti stres terapiji ili o svemu navedenom?

Na ovo važno pitanje odgovor ne može dati jedna osoba niti Hrvatski olimpijski odbor koji je to pokušao. Odgovor ne mogu dati niti ustanove kojima je u cilju da se ova disciplina kategorizira na jedan ili drugi način. Odgovor može formulirati samo najšire moguće tijelo stručnjaka; učitelja yoge, zajednica i udruga kojima je yoga od životne važnosti te koji yogu i prakticiraju. Odatle nužnost i potreba za ustanovljavanjem nacionalnoga saveza za yogu (hsy.hr) koji je donio sljedeću deklaraciju o yogi

Yoga je drevno znanje o duhovnoj, a potom i tjelesnoj disciplini. Yoga nema obilježja natjecateljskog niti rekreativnog sporta. Ona pridonosi prirodnosti čovjeka i podržava osobu na svim područjima života. Pozitivni učinci potvrđeni su mnogobrojnim psihološkim, fiziološkim, sociološkim i ekološkim istraživanjima.

Osnovni pojmovi i načela yoge sadržani su u temeljnom tekstu filozofskog sustava yoge, Yoga Sutrama, koji se pripisuje mudracu Patanjaliju. U ovom zapisu yoga se određuje na sljedeći način: “Yoga je zaustavljanje vrtloženja svijesti” (Y.S., 1.2), što se nadalje tumači: “Tada promatrač (subjekt svijesti) ostaje u vlastitu liku (naravi)” (Y.S., 1.3). To znači da yoga služi samospoznaji.

Sustav yoge obuhvaća niz meditativnih vježbi, a s vremenom su se u njoj razvile i mnogobrojne tehnike nadzora nad disanjem i tijelom.

Yoga se razvila u Indiji zbog čega se služi tradicionalnim indijskim pojmovljem. Njene metode su univerzalne i mogu se uskaditi s kulturološkim, religijskim, nacionalnim i tradicijskim značajkama svake sredine, a može prenositi svoju metodu i tehnike i tako da nadiđe sve te razlike. Yoga može ostvariti jedinstvo različitosti i usklađivati sve vidove života te se stoga uspješno primjenjuje diljem svijeta.

Izuzetno važne jogijske discipline su i dhyana (meditacija), pranayama (vježbe disanja), dharana (vježbe koncentracije) i slično. Grane yoge obugvaćaju sve od Hatha yoge koja se odnosi  na prakticiranje asana (pozicija), pranayame (disanja), kriya (tehnika čišćenja) i sl. do grana poput Karma yoge (put nesebičnog pomaganja), Bhakti yoge (put predanosti) i Jnana yoge (yoga znanja). 

Stoga zaključujemo da je yoga multidisciplinarna drevna znanost i preširok pojam da bi se karakterizirao na jedan način. Također, kao Savez stručnjaka u području yoge i srodnih znanosti vjerujemo da je yoga sve prije no sport.

Ukoliko se slažete s navedenim te nam, kao praktikanti i ljubitelji yoge, želite pomoći da zaštitimo dignitet ove drevne discipline, molimo Vas da potpišete našu peticiju. 

Hvala Vam!

Namaste,

Vaš HSY 

 

 


Hrvatski savez za yogu    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Hrvatski savez za yogu da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook