Zagreb Zapad bez opasnih tvari

Poštovani,

stanovnici kvarta Donja Kustošija upoznati su prije mjesec i pol dana s informaciju kako HŽ Cargo planira teretni promet s ranžirnog kolodovora u Dugavama preusmjeriti u njihovo susjedstvo. Navedeno je odlučeno radi smanjenja troškova koje HŽ Cargo ima ako teret ranžira u Dugavama. Posebno su troškovi visoki ukoliko se ranžiraju opasne tvari jer je njihovo ranžiranje regulirano nizom propisa i zahtjeva poseban tretman. 

U Donjoj Kustošiji i na Zapasnom kolodvoru se promet počeo pojačavati, a sada se ranžiranje provodi svakodnevno. Aktivnosti su posebno pojačane u noćnim satima. Prevoze cinsterne s plinom, naftom, opasnim kemijskim tvarima, otpadom,strojeve, drva, žito i tako dalje. Radnici koji rade na ranžiranju su radnici s SSS bez dodatnih kvalifikacija. Nemaju znanja potrebna za rukovanje tim materijalima, a niti znanja što učiniti u slučaju da dođe na primjer do oticanja opasnih tvari. Mjesto na kojem se ranžiraju vagoni teško je pristupiti, a poseban vatrogasni pristup (kakav je u Dugavama) ne postoji. Vozila za hitne slučajeve mogla bi pristupiti, međutim, pristup bi bio otežan. Prvi hidrant za vodu je na križanju Zagrebačke i Tomislavove, dakle, nekoliko stotina metara dalje od mjesta ranžiranja. Prema podzakonskim propisima, nakon ranžiranja vagona s opasnim tvarima, radnici bi trebali očistiti kolosjeke, a to se, naravno, ne čini. Uz sve navedeno, kolosjek koji se najviše koristi je prastar te postoji opasnost da će doći do urušavanja na susjedne nekretnine i dječje igralište. 
 
Sve navedeno nije u skladu s pravnim propisima i to: Zakonodavstvom EU, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakon o željeznici, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakonom o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Kaznenim zakonom te pod zakonskim propisima. 
 
Stanovnici Donje Kustošije trenutačno trbe: 
- buku koja nastaje prijevozom vagona, a posebno je izražena tijekom noćnih sati,  
 
- pojačano je onečišćenje od lokomotiva i robe koja se prevozi,
- pojačano je vibriranje svih kuća i zgrada u okolici te dolazi do narušenja njihovih statika i oštečenja fasada,
- došlo je do odrona dijela zida koji čini pješački prilaz na željezničku stanicu „Kustošija“ te  prijeti njegovo urušavanje na nekretnine na kojima se nalaze stambene zgrade i dječje igralište. 
 
Međutim, najvažnije jest da se opasne tvari prevoze bez nadzora, da njima rukuju osobe bez potrebnih kvalifikacija, da postoji realna opasnost za Zapadni dio grada u slučaju njihova oticanja ili eksplozije i da ne postoji plan kako postupiti u hitnim situacijama. 
 
Prema tome, molimo Vas da potpišete peticiju kako bi osigurali da zapadni dio Zagreba bude siguran za sve stanovnike!
 
Hvala!  

 

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem MHR da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook