Zahtjev za reviziju članka 106 Zakona o sudovima

 
SUDSTVOM OGORČENI GRAĐANI RH                 VLADA RH
                                                                        TRG SV. MARKA 2
                                                                       10 000 ZAGREB gradjani@vlada.rh

PETICIJA

Zahtjev Vladi RH za izmjenu i dopunu čl. 106. ZAKONA O SUDOVIMA RH

Članak 3. Zakona o sudovima kaže:

(1) Sudovi štite Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske te osiguravaju jedinstvenu primjenu prava, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.
U sukobu sa čl.3. stavak 1. jest čl. 105 stavak 1. koji kaže:

Članak 105.

(1) Republika Hrvatska odgovara za štetu koju stranci u postupku nanese sudac svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obnašanju sudačke dužnosti.

Citirani članak pomenutog zakona suce sudova na svim razinama stavlja očito u nadređeni položaj u odnosu a građane koji traže pravnu zaštitu putem suda,te ih također stavlja u povlašteni pložaj u odnosu na sve ostale profesije ,odnosno na pojednince koji osobno snose odgovornost za pogreške u svom radu,bilo da su subjektivne ili pak objektivne priode.U konkretnom slučaju radi se o ozbiljnim pravnim prazninama a koje se odnose:
.-na sam postupak(kojeg nema) dokazivanja vicioznosti pri počinjenju pogreške bilo namjerne ili pak nenamjerne
-bilo izricanje ma kakve sankcije u slučaju kada je pogreška počinjena od strane suca profesionalca a kojeg je postavila i kojeg bi trebala kontrolirati od strane svojih nbadležnih službi Vlada Republike Hrvatske i posebno pravosudna vlast po svojoj hijerrarhiji, stranci je već nanešena šteta (materjalna ili pak nemarjalna).

Dakle bilo bi potrebno zakonski definirati:
-kojim se službama potrebno obratit kada se posumnja da je u samom postupku (bilo parničnom bilo kaznenom posumnja da da je stranci nanesena šteta.
-kako provesti postupak (stegovni,prekršajni ili kazneni) kako bi se dokazala vicioznost.
-koje će biti sankcije ako se dokaže šteta i na koji će način biti izrećene.
-tko će stranci nadoknaditi utvrđenu konkretno nastalu štetu
-u kom će štetu snositi sam sudac,u kom slučaju država, a u kom slučaju i država iz svog proračuna i sudac sa svojom osobnom imovinom.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa:
Sada, dužnosnici u smislu ovoga zakona , točka 5. uključuju predsjednika Ustavnog suda, dopredsjednika Ustavnog suda, kao i suce Ustavnog suda.
Sukob interesa , nepotizam , korupcija i pravna nesigurnost postoji na svim sudovima RH jer zakonodavac nije osigurao jasne i nedvosmislene zakone kojima bi se stalo na kraj nepotizmu na sudovima RH. Činjenica je da na sudovima RH postoji ustaljena praksa zapošljavanja rodbine, da su suci i njihovi bračni drugovi odvjetnici u istom gradu i na istom sudu čest slučaj. To zasigurno onemogućava pravo na pošteno i nepristrano suđenje, a dokaz tome je sramotni status pravosuđa koji nas uporno drži na dnu sudbene prakse. Zakonom se mora propisati pod kojim uvjetima je sudac u sukobu interesa radi rodbinskih veza.
Zahtjev za Delegiranje predmeta drugom stvarno nadležnom sudu, kod žalbe na odluku suda prvog stupnja mora biti prihvaćeno mandatorno, jer ne iziskuje dodatni trošak, a osigurava pravičnije suđenje. Predmet mora biti delegiran u drugu Županiju a koja ne graniči sa Županijom suda na kojem se prvostupanjski postupak vodio.

Sudstvom ogorčeni građani RH traže od Vlade RH da gore navedeno uzmu u hitno razmatranje i pokrenu postupak.


Sudstvom ogorčeni građani RH, Gordana Sprajc    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Fill the form below to sign this petition created by Sudstvom ogorčeni građani RH, Gordana Sprajc. Pokretač peticije vidjet će sve informacije koje pružite u ovom obrascu.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. To ensure you receive our emails, please add info@peticija24.com to your address book or safe senders list.

Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook