ZAPAMTI - NIKAD NE PROBAJ

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани подносе и захтевају одговор на

 

П Е Т И Ц И Ј У

 

За покретање поступка за измену и пооштравање казнене политике у вези са кривичним делима из групе против здравља људи предвиђеним Главом XXIII Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012), који се односе на производњу, промет и конзумирање опојних дрога.

 

Објашњење

 

Кривично законодавство Републике Србије Главом XXIII Кривичног законика, члановима 246. до 248. предвиђа неколико кривичних дела у вези са производњом, стављањем у промет, неовлашћеним држањем и омогућавањем уживања опојних дрога. Важећа казнена политика у вези са овим кривичним делима је недовољно оштра, поготово када су у питању кривична дела која се односе на производњу и промет опојних дрога. Пооштравање казнене политике би поред репресивног карактера које санкције саме по себи имају, имала и изразито превентиван карактер, јер би уз њену стриктну примену допринела умањењу ове негативне појаве, која је у нашем друштву све више присутна међу све млађом популацијом. Присуство наркотика у основним школама, чак међу децом нижих разреда основне школе је довољан аларм за свеобухватну акцију друштва, међу којима важно место заузима и Народна скупштина која својом законодавном улогом, односно изменама Кривичног законика у погледу казнене политике за ова кривична дела мора послати јасан сигнал да се друштво има намеру борити свим средствима против ове пошасти. Ми, доле потписани грађани, забринути за стање у којем се налази наше друштво и све већу опасност коју наркоманија представља, овим путем упућујемо петицију народним представницима у Народној скупштини Републике Србије за пооштравањем казнене политике за кривична дела у вези са опојним дрогама и тражимо одговор од надлежних органа Народне скупштине.

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДСТАВКЕ

Дојчиновић Aнa

Дојчиновић Mapинa

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Ana Dojcinovic da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook