ZATVARANJE ODLAGALIŠTA GORIČICA U TOPOLOVCU

Potpisivanjem ove peticije tražimo zatvaranje i saniranje odlagališta Goričica u Topolovcu najkasnije 2017. godine kada istječe trenutno važeća dozvola. Osim navedenog protivimo se izdavanju okolišne dozvole. Od nadležnih u Sisačko-moslavačkoj županiji i Ministarstvu zaštite okoliša tražimo da se konačno odredi lokacija za Županijski centar gospodarenja otpadom. Najvažniji razlozi za sve navedeno su:

1.   Odlagalište je službeno u funkciji 27 godina, mislimo da je to više nego predugo.

2.   Samo dio odlagališta je uređen, nikad nije provedena sanacija dijela koji zadire u vode Stare Save.

3.   Odlagalište se nalazi neposredno uz rijeku Savu, u ekološkoj mreži i vodonosnom području te pod stalnom prijetnjom poplave.

4.   Procjedne vode se za visokog vodostaja miješaju s vodom iz Stare Save.

5.   Područje voda stajaćica Stare Save i Tišine trebaju postati sportsko-rekreacijska zona.

Svojim potpisom izražavamo svoje neslaganje i dajemo na znanje nadležnima da se ovako važne odluke, kao što je okolišna dozvola i moguće proglašenje odlagališta Goričica županijskim centrom za gospodarenje otpadom, ne mogu donositi potiho i bez pristanka mještana.

 

 
Facebook