UKIDANJE FEDERACIJE BIH


Gost

/ #8

2014-02-10 13:04

Ukinuti federaciju i napraviti kantone il županije na uzoru na Švicarsku ,gdije će svak raditi za sebe !

Plaćeno oglašavanje

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook