Gradski bazeni Beli Manastir

Gradski bazeni u Belom Manastiru trebaju ostati u vlasništvu grada Belog Manastira i da grad sam upravlja imovinom i cijelim kompleksom športsko rekreativnog centra bazeni.

Ulaza na bazene za sve građane na području grada Belog Manastira i prigradskih naselja mora biti besplatan.

Svi zaposleni u radu gradskih bazena moraju biti građani Belog Manastira ili prigradskih naselja,


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook