Kontrolirana mačja hranilišta

Cilj peticije je prikupiti što više potpisa građana kao prikaz suglasnosti i podrške za registraciju postojećih neregistriranih hranilišta uličnih mačaka u gradu Zagrebu.

Lokacije na kojima mačke već postoje zahtijevaju registraciju hranilišta kako bi se dotična skupina mačaka kastrirala, označila, veterinarski pregledala, očistila od nametnika, po potrebi liječila, i to sve o trošak neprofitnih udruga i uz volonterski rad građana.

Registracijom kontroliranih hranilišta bi se spriječilo prekomjerno razmnožavanje uličnih mačaka, što bi direktno smanjilo njihov broj i time poboljšalo kvalitetu njihovog života i suživota sa ljudima u urbanim sredinama.

Pitome mačke ulaze u proces udomljavanja, no mnoge ulične mačke su nesocijalizirane i takve mačke bi bilo nehumano zatvarati u stanove, azile ili osuditi na eutanaziju.

Azil za mačke u Hrvatskoj ne postoji i ne tražimo ga, jer smatramo da su slobodnoživuće mačke gradu potrebne radi održavanja njegovog ekosustava.

Zdrave, kastrirane mačke na kontroliranim registriranim uređenim hranilištima bi služile i dalje kao prirodno rješenje protiv glodavaca, no predstavile bi i humani, civilizirani i odgovoran odnos grada Zagreba prema životinjama, kakav je prihvaćen i korišten u mnogim europskim zemljama.

Naspram izgradnje, vođenja i održavanja azila ovo rješenje smatramo puno jeftnijim, efikasnijim i ekološki zadovoljavajućim.

***Molimo vas da ispunite datum rođenja radi vjerodostojnosti vašeg potpisa***

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Prava Šapa da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook