P E T I C I J A za hitno izmještanje migranata iz urbanog i naseljenog dijela grada Bihaća

Građani grada Bihaća  dole potpisani , podnose i zahtjevaju odgovor i hitno postupanje na sljedeću:  

                                                  P E T I C I J U

za hitno izmještanje migranata iz urbanog i naseljenog dijela grada Bihaća

Upućujemo :

-        Medjunarodna organizacija za migracije u BiH – IOM BiH

-        n/r Premijera FBiH  g.din Fadil Novalić

-        Vijeće ministara BiH

-        n/r ministar Dragan Mektić, Ministarstvo sigurnosti BiH

-        n/r ministar unutrašnjih poslova FBiH g.din Aljoša Čampara

-        FUP

-        Služba za poslove sa strancima BiH

-        n/r premijer USK, g.din Mustafa Ružnić

-        n/r ministar Jasmin Karabegović, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK

-        n/r Komesar policije Mujo Koričić

-        Skupština USK

-        n/r gradonačelnik Grada Bihaća, g.din Šuhret Fazlić

-        Gradsko vijeće   Bihać

-        JP Željeznice FBiH

Zahtjevamo od gore navedenih nadležnih kako državnih, tako i međunarodnih predstavnika da po hitnom postupku izmjeste sve prisutne migrante na području urbanog i naseljenog dijela grada Bihaća na adekvatnu lokaciju izvan grada Bihaća, a koja ispunjava minimalno-tehničke uslove za smještaj i boravak  na istoj.

Zahtjevamo da se migranti smjeste u jedan prihvatni centar izvan grada Bihaća unutar kojeg će im biti pružene sve neophodne usluge – registracija, zdravstvena zaštita, prehrambeni i odjevni predmeti i sl., odnosno omogućeni minimalni životni standardi i ispoštovano njihovo dostojanstvo, a sve u cilju izbjegavanja njihove potrebe za dodatnim izlascima izvan centra obzirom da se u većini slučajeva radi o osobama nepoznatog identiteta, odnosno osobama koje nemaju nikakve identifikacione dokumente.

Kao takvi, migranti su u proteklom periodu narušavali i narušavaju i dalje  javni red i mir u užem centru grada, te samim tim prouzrokuju nesigurnost i stvaraju nemir među građanima grada Bihaća i USK-a  što je rezultiralo mirnim protestima građana u centru grada Bihaća ,kao  i sada ovom peticijom.

Zahtjevamo izmještanje migranata kako zbog osiguranja njihovih prava , tako i zbog osiguranja prava građana USK-a  i sigurnosti naše djece.

Zahtjevamo od IOM-a  da  konačno počnu da poštuju građane USK-a  i njihova prava , kao i zakone države Bosne i Hercegovine .

Građani Bihaća daju punu podršku  komesaru policije Muji Koričiću i  svim pripadnicima policije Unsko Sanskog Kantona  na aktivnostima  koje provode u cilju zaštite građana  USK-a i njihovih prava kao i na aktivnostima i mjerama  vezanim za stvaranje  sveukupne sigurnosti na ovom području.

Zahtjevamo od Vlade FBiH i JP Željeznice FBiH da do daljnjeg obustave saobraćajnu liniju (talgo voz)  na relaciji Sarajevo – Bihać - Sarajevo .

Ističemo da peticija nije upućena kao bilo kakav oblik stigmatiziranja migranata ili njihovih ljudskih prava, nego je upućena kao temeljno ljudsko pravo nas građana na život, osobnu sigurnost, poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i komuniciranja, prava na zdravstvenu zaštitu i zaštitu našeg okoliša


Udruženje građana Bihać    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Udruženje građana Bihać da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook