Hoćemo referendum o zabrani privatizacije vodnih resursa

Hrvatska je 3. najbogatija zemlja u Europi po zalihama vode. Uposljednje vrijeme u Saboru se raspravlja o izmjenama zakona koje ćemogućiti privatizaciju javnog poduzeća ''Hrvatske vode''.

Voda je izvor života i treba biti dostupna svima. Suprotastavimo seprivatizaciji, koncesiji i prodavanju naših voda. Voda je vlasništvo SVIH građana Republike Hrvatske i  trebamo, SVI ZAJEDNO, odlučivatikako ćemo njom raspolagati.

 

Sazovimo referendum na kojem ćemo izglasati da je  voda na području Republike Hrvatske neotuđivo pravo svih njezinih građana. Izglasajmo zabranu privatizacije, prodaje ili koncesije javnog poduzeća ''Hrvatske vode''.

 

Izglasajmo zabranu prodaje svh državnih poduzeća koje u svom vlasništvu imaju našu vodu.


www.facebook.com/referendumvoda    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem www.facebook.com/referendumvoda da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook