VRATITE VLASNICIMA NJIHOVE STANOVE, a zaštićenim najmoprimcima osigurajte smještaj na način da nije sav teret na VLASNICIMA STANOVA

 

Ovom peticijom želimo izraziti potporu svim vlasnicima stanova u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci i ova peticija je prilog  borbi VLASNIKA STANOVA za konačno rješenje ovog pitanja i ostvarenju cilja - što bržem VRAĆANJU VLASNICIMA NJIHOVIH STANOVA.

Naime, 14. rujna 2020.g. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je pojedine članke Zakona o najmu stanova (glava XXI A), te čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova.

Ovom odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske i Republika Hrvatska udaljili su se od ispunjenja obveze prema Presudama Europskog suda za ljudska prava, po kojima je Hrvatska  bila obavezna promijeniti Zakon tako da se izjednači teret najmoprimca i najmodavca.

Ovom peticijom želimo utjecati na Vladu Repbulike Hrvatske da  vrati u posjed i vlasništvo privatne stanove njihovim vlasnicima, a želimo da smještaj zaštićenim najmopricima osigura na adekvatan način, ili pravo na povoljniji otkup POS-ovih stanova ili već na drugi način, a ne na teret vlasnika.

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske otvorila se pravna nesigurnost i odmak od ispunenja obveze izjednačavanja tereta najmoprimaca i najmodavca, te je sav teret prebačen isključivo na vlasnike stanova, što je neodrživo.

O ovakvim postupcima morat će se obavijestiti i nadležna tijela u Europskoj uniji (Vijeće ministara) koje nadgledaju provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, a u čemu će pomoći i potpisi na ovoj peticiji.  

Ovom peticijom želimo pomoći vlasnicima da dođu do svog prava nesmetano uživati u svom pravu vlsništva, želimo utjecati i na nadležna tijela u Republici Hrvatskoj da konačno riješe ovo pitanje i da se prestane s kršenjem osnovnog prava građana zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske i prvim protokolom uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – PRAVOM VLASNIŠTVA


Krešimir Martić    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Krešimir Martić da preda moj potpis onima koji imaju moć po tom pitanju.


ILI

Primit ćete e-mail s poveznicom kako biste potvrdili svoj potpis. Kako bi bili sigurni da primate naše e-mailove, molimo dodajte info@peticija24.com u svoj adresar ili popis sigurnih pošiljatelja.

Molimo uzmite u obzir da ne možete potvrditi svoj potpis odgovarajući na ovu poruku.
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook